Om morgonen

Det går ei lita strime ljos til meg
frå sola, her eg sitt. Og til ein kvar
er den, og eg erkjenner at som seg
vil alle saman stå, vil snill og rar
og sur og keisam verte openbar.
I dag, om sanning og om rettferd rår.
Og det gjer Kristus, ævelige Far.
Eg takkar Gud for høvet som eg får.