Som omskore på hjartet

Om du har omskore ditt hjarte er
der ingen grunn til frykt for ubevisst
tendens. For inkje av kva du er kjær
i er av ynske skjult og mørkt og trist.
Då er ikkje ditt hjarte sterkt i tvist
med sinnet ditt om verknaden du har.
Då er dei makt og mynde og til sist
vil Kristus fri din sjel som snill og rar.