Tone

Marias song

Dette er Marias song. Tonen er også tonen til balladen. Balladen kan syngast til tonen. Men tonen gjeng i ein anna rytme enn rytmen som er i dikta. Rytmen i songen er ikkje jambisk, som rytmen eigentlig er i dikta. Ein kan gjere om rytmen i Marias song, og få rytmen til å passe med den jambiske rytmen i dikta. Songen vert då ikkje så høgstemt, men det går an.

The Song To Mariah by Vaccinius