Om dikta

Dei lengste dikta i denne samlinga er ballader. Ballade, som dei i samlinga, er ein særlig diktform der tre octaver følgjes av ein quatrain slutning. Slutninga skal gjerne vere ein adressering til prinsen. Rima i dikta skal gjerne vere på forma | ababbcbC ababbcbC ababbcbC bcbC |. Den store C viser til at der er ei refreng-linje som går igjen gjennom heile diktet. Linjene skal gjerne vere jambiske pentametre.

Eit huitain er eit vers i ein ballade og kan utgjere eit eige dikt.