Sankt Hans kvelden

Eg meiner der i juninatta går
ei frykt for kornet vårt sitt ve og vel,
det kornet som i juninatta står
i stødig burd, men ikkje trygt som fjell.
Eg meiner denne frykt er rasjonell.
Eg meiner Gud vil temje frykta vår
ved lukt som oppstår, herlig duft av hell.
På julekvelden er det smaken rår.
På Sankt Hans kvelden har vi det på stell.