Kjærleiken

Det smerter ikkje å få svar når ein
sin kjærleik synar; når ein synar mot.
Men fekk ein svar så vart den ikkje rein,
eins kjærleik, då ein ting som står på fot.
Om ein får svar har kjærleiken slått rot.
Kan hende er den reinare av bryst
aleine, når den er aleine skjot
av mynde, ikkje av natur ein lyst.