Velkomen

Kanskje tåla eg å skrive på nynorsk. Eg meiner, eg er frå Trondheim. Kva eg merker, likevel, er at dikta vert meir utstuderte når eg skriv på nynorsk. I denne samlinga er dikt som ikkje er så enkle å skrive.