Kjærleik

Det er så lett å vise kjærleik slik
som julenissen viser kjærleik, ved
å vere nådig og å vere rik.
Det unnast ikkje då å vere med.
Og nokon vil ved kjærleik støyte ned.
Den kjærleik Gud vil ha forskjellig er.
Vår Herre gav sitt liv og dermed fred.
Og så å gjere er å vere kjær.