Hoggormen

Den er nok kynisk, hoggormen.
Som kryp så er den ikkje nådig gjort.
Det ser vi, redde sat i stormen,
at hjelpeløyse vert til skepsis, fort.
Men hoggorm er ikkje umyndiggjort.
Den hatar ikkje, slik som Satan gjer.
For ikkje livsfarlig kjem den til kort.
For den av Gud er gjeve karakter.