Du slette tid

Det gjer seg godt med det som ikkje er.
Og er ein, kan ein òg – du slette tid –
det vere, vere heile verda kjær.
Ein inkjevetta er kva det vil si
å vere det – å spille eufori.
Det gjer seg godt. Men det vil ikkje gå.
Det vil slett ikkje gå å vere fri
frå utgangspunkt, frå det å kome på.