Det er litt rart

Det er litt rart at det ein får på bord,
det trivst ein med og tenker ein er greitt,
mens det, forskjellig, som er falt til jord,
det tenker ein at tapt har fått det leit.
Eg tenker det er slik fordi ein veit
kva det ein får på bordet faktisk er.
Mens det som har til jorda falt gjer sveit.
Ein vil ikkje sjølv vere arbitrær.