Bodskapen

I verda vil Vårherre først av alt
si makt ved Sonen syne – Kristus det.
Og alt i verda som til jord har falt
aktiviserer Sonen – som vil gje
alt veret eining ved å vere fred.
Så alt og alle vert i Sonen sett,
som utfall og som endelykt å ste.
I Sonens liv vil allting verte rett.