Blåklokka

Ei blåklokke i vinden vaiande
er vill. Så ho er andre ville lik.
Så ho er kanskje veldig støyande.
Ho er pålitelig på villskap rik
lik alle andre som er laga slik.
Og som forbanna vill er blåklokka
den ting å måtte òg. Ho kanskje skrik.
Kan hende er ho faktisk utsjokka.