Til eksemplar

Det er ein ting eg her vil skrive om,
som torde treffe hjartet åt ein kvar,
som ikkje er eit bod, og ikkje dom.
Den ting er møya, jenta, snill og rar.
Ho er som elden ved si kommentar.
Så ho kan sette hugleiken i brann!
Ho berre må, av mannen, sjåast bar!
Ho er ikkje så farlig, er ho sann.